O nás

Čo uvádza WIKIPEDIA: ,,Sifónová fľaša (ľudovo sifón) je zariadenie na výrobu sódovej vody (vody obohatenej oxidom uhličitým). Existuje v podobe určenej pre distribúciu prednaplnených fliaš spotrebiteľom a tiežv podobe určenej na domácu výrobu sifónu pomocou bombičiek  naplnených oxidom uhličitým.Už v roku 1790 bol vo Francúzsku predstavený koncept „rozprašovača“ s oxidom uhličitým pod tlakom. Moderná sifónová fľaša vznikla v roku 1829, kedy si dvaja Francúzi prihlásili patent na dutú vývrtku, ktorá sa zavŕtala do zátky fľaše a umožňovala  pomocou ventilu vypúšťať obsah; vo fľaši bol udržaný tlak a zabraňovalo sa tak uvoľňovaniu oxidu uhličitého z nápoja.

Sifónové fľaše boli populárne v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Vzostup predaja fľašových sýtených nápojov a zničenie viacerých tovární(počas druhej svetovej vojny) vo východnej Európe vyrábajúcich sifónové fľaše mal za následok pokles ich popularity v priebehu povojnového obdobia.[2]Výroba sifónových fliaš vo východnej Európe sa skončila v roku 2005 , čo malo za následok, že potenciálni zájuemcovia  o výrobu domácej sódovky z bombiček nemali možnosť si fľašu kúpiť, pokiaľ sa im nepodarilo kúpiť sifón v bazáre alebo od niektorého predajcu, ktorý disponoval starými zásobami."

Výroba sýtenej vody-sifónu bola v našich končinách(v strednej európe) tradičnou šúčasťou každodenného života. Väčšina z nás pozná priaznivé účinky sýtenej vody-sifónu na naše trávenie ale aj jej iskrivú osviežujúcu chuť , ktorú oceníme v letných mesiacoch, ale aj v zime pri kalorickejšej strave... V priebehu rokov na prelome 20.storočia až do súčasnosti sme ako spotrebitelia boli pod tlakom reklamy navedení na konzumáciu kupovaných balených sýtených vôd , hoci pitnú vodu máme v každej domácnosti.Zastavme spolu nadmernú produkciu a spotrebu jednorázových PET fliaš!!!

POUŽÍVANÍM JEDINÉHO NÁŠHO DOMÁCEHO VÝROBNÍKA SIFÓNU MôŽETE UCHRÁNIŤ PRÍRODU OD TISÍCOV JEDNORÁZOVÝCH PET fliaš!!!

Domáca výroba sýtenej vody-syfónu nebola doposiaľ nikdy taká jednoduchá a finančne výhodná.Naopak,obrovských nevýhod balených vôd s ďalekosiahlymi ekologickými následkami je hneď niekoľko:

-Nadmerná produkcia obalov-jednorazových plastových fliaš, ktoré zamorujú našu prírodu a zvyšujú množstvo odpadu, ktorý je nutné nákladne recyklovať(v tom lepšom prípade).

-Zvýšená produkcia sklenníkových plynov pri samotnej výrobe ale hlavne pri doprave balených vôd.

-Nutnosť nosenia ťažkých balení z obchodu.

-Nutný zbytočný priestor na skladovanie balených vôd.

-Zbytočne vynaložených nákladov na kúpu predražených balených vôd....

Naša spoločnosť SYPHONGROUP si dala za úlohu oživiť tradíciu domácej výroby sýtenej vody -sifónu v každej domácnosti v záujme prispieť k ochrane našej prírody a vrátiť rozumné princípy do nášho čoraz konzumnejšieho spôsobu života. Našim cieľom je dosiahnuť, aby bol SYPHON  v každej domácnosti.Preto sme pre Vás pripravili niekoľko modelov domácich výrobníkov sifónu pod názvami SYPHON HANDY , SYPHON ORCA , SYPHON ELEGANCE , SYPHON EASY, SYPHON MASTER. Všetky naše Syphony sú slovenské produkty. Vychádzajú síce z historickej tradície, ale ich tvar, technické prevedenie ,vlastnosti a spoľahlivosť sú na neporovnateľne vyššej úrovni ako výzobníky z našej socialistickej minulosti...Naše domáce výrobníky SYPHON sú navrhnuté a vyrobené tak, aby svojimi úžitkovými vlastnosťami, vzhľadom a cenou uspokojili čo najširší okruh spotrebiteľov. Pre zabezpečenie najlepšej ceny a kvality spolupracujeme s renomovanými európskymi i svetovými dodávateľmi.Niekoľkostupňovou výstupnou kontrolou minimalizujeme množstvo reklamácií.

Naše snaženie sa opiera o niekoľko nesporných výhod používania domácich výrobníkov sódy,ktorými sú hlavne:

-Minimalizovanie množstva používaných plastových jednorazových PET fliaš- neoceniteľné odľahčenie zaťaženia nášho životného prostredia.

POUŽÍVANÍM JEDINÉHO NÁŠHO DOMÁCEHO VÝROBNÍKA SIFÓNU MôŽETE UCHRÁNIŤ PRÍRODU OD TISÍCOV JEDNORÁZOVÝCH PET fliaš!!!

-Zníženie produkcie sklenníkových plynov pri výrobe a doprave balených vôd,

-Príjemný návrat k tradičnej spotrebe pitnej vody z vodovodu,

-Odpadá nosenie ťažkých balených vôd z obchodu do domova,

-Odpadá nosenie jednorárových plastových fliaš späť do odpadu, v tom lepšom prípade na recykláciu...

-Významná úspora finančných prostriedkov v porovnaní s kúpou balených vôd.

-Sýtenie pitnej vody našimi SYPHON-mi je možné presne podľa chuti každého jedného užívateľa-mieru nasýtenia si zvolíte sami

-Všetky naše SYPHONY používajú SYPHON univerzálnu 0,6Litrovú ,,bombičku" na stlačený oxid uhličitý(CO2), ktorá je použiteľná aj pre    konkurenčné výrobky.Jej náplň vystačí na výrobu 60 až 80 L domáceho sifónu(záleží na požadovanom stupni nasýtenia vody).

-Oxid uhličitý, ktorý používame je prírodný a najvyššej potravinárskej kvality.